Tin Tức

Dự báo cạnh tranh cay gắt ngành Vận tải container đường biển

Vận tải container đường biển:

Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách để khuyến khích phát triển lĩnh vực giao thông vận tải hàng hải trong thời gian tới.

Trong tọa đàm và ra mắt cuốn sách “Vận tải container đường biển đến năm 2025” tại Việt Nam của chuyên gia vận tải biển hàng đầu thế giới – Lars Jensen, diễn ra mới đây, một số diễn giả nhận định, kinh tế Việt Nam có độ mở cao, cơ hội cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu ra thế giới còn rất lớn; đặc biệt, vận tải container đường biển có cơ hội để phát triển nhưng cạnh tranh sẽ gay gắt hơn…

Đồng thời, xu hướng phát triển vận tải đường biển đến năm 2025 và trong tương lai sẽ dựa trên những giải pháp số hóa, nhu cầu và thực tiễn của thị trường, tính liên kết cao, nhân sự quản lý giỏi, nhiều vị trí văn phòng sẽ được tự động hóa. Theo Ông Vũ Đặng Dương – Trưởng nhóm dịch cuốn sách “Vận tải container đường biển đến năm 2025”, nhận định: “Xu hướng nói trên sẽ tác động đến phát triển vận tải biển của Việt Nam, tác động trực tiếp đến hoạt động của các doanh nghiệp đang khai thác cảng container tại các vùng kinh tế trọng điểm, tác động đến 3.000 doanh nghiệp trong lĩnh vực logistics của Việt Nam”.

Để thúc đẩy phát triển vận tải đường biển trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và giao cho Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan, chủ động làm việc với các ngành hàng, nhất là các đơn vị có lượng hàng vận chuyển xuất, nhập khẩu lớn để trao đổi, thống nhất các biện pháp cụ thể ưu tiên, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam nâng cao thị phần vận chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu. Hướng dẫn doanh nghiệp sử dụng các nguồn vốn đầu tư phát triển đội tàu, đẩy nhanh cổ phần hóa, tăng cường liên doanh, liên kết với các đối tác trong và ngoài nước để đa dạng hóa các nguồn vốn, tăng hiệu quả đầu tư phát triển vận tải biển Việt Nam.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chủ động chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị có liên quan, nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải hàng hải trong thời gian tới, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I/2020.

Nguồn CONGTHUONG