Tin Tức

Quá Trình Thủ Tục Xuất Khẩu Khẩu Trang.

xuất khẩu khẩu trang

Một trong những vấn đề nóng bỏng nhất của thế giới hiện nay đó là dich Covid 19, Nó ảnh hưởng sâu sắc lên nền kinh tế thế giới, và quan trong là ảnh hưởng đến sức khỏe con người chúng ta.

Với việc chưa có phương thuốc chữa trị hay vacin phòng bệnh, thì việc đeo khẩu trang là một trong những phương pháp đơn giản và hiệu qủa nhất cho việc phòng bệnh hiện nay.

Vấn đề nan giải thế giới đang diễn ra đó là việc thiếu nguồn cung cấp khẩu trang và thiết bị y tế trầm trọng. Việt Nam là một trong những nước chuyên gia công may mặc xuất khẩu, không thể bỏ qua cơ hội hiếm có này, XUẤT KHẨU KHẨU TRANG Y TẾ đi các nước nhằm thu khoản lợi nhuận tốt hiện nay.

I. VẬY THỦ TỤC XUẤT KHẨU KHẨU TRANG Y TẾ HIỆN NAY CẦN GÌ

Thông tin chung về việc xuất khẩu trang :

1.Việt Nam chỉ cho phép xuất khẩu tối đa 25% sản lượng, 75% còn lại sử dụng trong nước cho mục đích phòng dịch, phòng bệnh của người dân

2. Thông tư nghị định đang điều chỉnh hoat động xuất khẩu khẩu trang là Quyết định 868/QĐ-BYT cấp giấy phép xuất khẩu khẩu trang y tế trong giai đoạn dịch COVID-19

3. Nghị quyết số 20/NQ-CP ​ngày 28/02/2020 về việc áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19.

4. Công văn số 1431/TCHQ-GSQL nêu rõ, thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ về việc áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng

5. HS code khẩu trang

  • 39269042 – khẩu trang chống độc
  • 63079040 – khẩu trang có dây buộc bằng vải không dệt dùng trong phẩu thuật (Khẩu trang y tế)
  • 63079069 – khẩu trang lọc bụi
  • 63079090 – Khẩu trang chống bụi

Thuế xuất khẩu của khẩu trang là 0%.

6. Khẩu trang vải, doanh nghiệp làm thủ tục xuất khẩu bình thường.

Quy định về xuất khẩu khẩu trang

a) Nghị quyết 20/NQ-CP

Quy định xuất khẩu Khẩu trang y tế PHẢI CÓ GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU và chỉ cho phép xuất khẩu với mục đích viện trợ.

Áp dụng chế độ CẤP GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19.

Không áp dụng quy định trên đối với hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp chế xuất đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư và doanh nghiệp gia công khẩu trang y tế cho thương nhân nước ngoài đã ký hợp đồng gia công trước ngày 01/03/2020.

b) Hướng dẫn về thủ tục xuất khẩu khẩu trang

Công văn 1431/TCHQ/GSQL ngày 09/03/2020 chỉ đạo một số nội dung liên quan đến thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, trang thiết bị y tế, công cụ hỗ trợ phục vụ cho việc phòng chống, điều trị COVID-19.

Theo đó, đối với việc áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế, Tổng cục Hải quan chỉ đạo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố chỉ giải quyết thủ tục xuất khẩu khẩu trang y tế theo quy định tại điểm 1 Nghị quyết số 20/NQ-CP trong các trường hợp:

– Doanh nghiệp được Bộ Y tế cấp phép xuất khẩu với mục đích viện trợ nhân đạo, hỗ trợ quốc tế do Chính phủ Việt Nam thực hiện.

– Doanh nghiệp chế xuất có giấy chứng nhận đầu tư kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền cấp và doanh nghiệp thực hiện hoạt động gia công cho nước ngoài nếu hợp đồng gia công ký trước ngày 01/3/2020 được thực hiện việc xuất khẩu khẩu trang y tế;

Hợp đồng gia công phải được thông báo với cơ quan hải quan theo quy định trước ngày 01/3/2020. Các đơn vị thực hiện kiểm tra thực tế đối với các lô hàng hóa xuất khẩu khai báo là khẩu trang không dùng trong y tế. Đối chiếu với tiêu chuẩn khẩu trang y tế TCVN83 89-2010 do Bộ Khoa học Công nghệ công bố để xác định thực tế hàng hóa.

c) Hồ sơ khai báo hải quan khi xuất khẩu khẩu trang

Xuất khẩu khẩu trang y tế: bắt buộc xuất trình giấy phép xuất khẩu khi làm thủ tục.

Khẩu trang vải: theo quy định, làm thủ tục xuất khẩu bình thường.

Nếu có nghi ngờ về chất lượng và quy cách theo TCVN, cán bộ công chức hải quan có thể yêu cầu giám định theo hướng dẫn tại công văn 2012/TCHQ-GSQL. Do đó, doanh nghiệp chủ động làm giám định tại các cơ quan được phép (VD như Viện Trang thiết bị công trình – Bộ Y Tế).

II. HỒ SƠ KHAI BÁO HẢI QUAN XUẤT KHẨU KHẨU TRANG Y TẾ 

VỚI KHẨU TRANG Y TẾ

Giấy phép xuất khẩu
Hóa đơn thương mại- Commercial Invoice
Phiếu đóng gói – Packing List
Hợp đồng thương mại – Sale contract hay P.O

VỚI KHẨU TRANG VẢI

Hóa đơn thương mại- Commercial Invoice
Phiếu đóng gói – Packing List
Hợp đồng thương mại – Sale contract hay P.O

QUY TRÌNH GIAO NHẬN KHAI HẢI QUAN HÀNG KHẨU TRANG Y TẾ

Bước 1: Kiểm tra chứng từ khách hàng cung cấp cho việc khai báo hải quan hàng khẩu trang y tế bao gồm : Hợp đồng, Invoice, packing list, Bill, Thư thông báo hàng đến, C/O……hổ trợ chỉnh sửa chứng từ đến khi bộ chứng từ chuẩn

Bước 2: Khai báo hải quan và truyền điện tử vào phần mềm VNACCS

Bước 3: Chuẩn bị bộ chứng từ hoàn chỉnh chuyển khách hàng ký

Bước 4: Đăng ký kiểm tra chuyên ngành theo từng cơ quan chuyên ngành phù hợp

Bước 5: Khai báo hải quan tại cảng hoặc sân bay nơi hàng đến

Bước 6: Thông báo cho khách hàng ngày giờ giao hàng ra cảng hay sân bay

Bước 7: Tập hợp toàn bộ chứng từ, phát hành hóa đơn để khách thanh toán